Tietosuoja ja yksityisyys

Tietosuoja ja yksityisyys / GDPR


REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Kone- ja työpalvelut Heikura (2788716-6)
Veräjäpolku 1
81820 KYLÄNLAHTI

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ / TIETOSUOJAVASTAAVA

Martti Heikura
Sähköposti: martti.heikura@megatalli.fi
Puhelinnumero: +358 500 275 642


REKISTERIN NIMI
megatalli.fi-verkkokaupan asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt megatalli.fi -verkkokaupan asiakkaaksi tai ostanut megatalli.fi -verkkokaupasta tavaraa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on megatalli.fi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää megatalli.fi:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää megatalli.fi:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. megatalli.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan megatalli.fi:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

megatalli.fi:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä megatalli.fi:n asiakaspalveluun, sähköpostitse martti.heikura@megatalli.fi tai rekisterin hoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan megatalli.fi:n käytössä, paitsi megatalli.fi:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta megatalli.fi:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole megatalli.fi:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee salasanalla suojatulla palvelimella.

GDPR dokumentaatio

Rekisterinpitäjänä toimii Tmi kone- ja työpalvelut Heikura. Yhteydenotot tapahtuvat pääsääntöisesti megatalli.fi -sivustolla olevan lomakkeen välityksellä. Keräämme asiakkaista asiakasrekisteriä, jossa tietoina ovat: nimi, sähköposti, puhelinnumero, tilaustiedot. Rekisterinpidon tarkoituksena on kaupankäynnin mahdollistaminen. Emme luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle. Tietoja käsitellään yhdessä eShopper-operaattorin kanssa. Asiakasrekisteri on suojattu tietoteknisin toimenpitein.